روزهایی که پایداری نسبی هوا وجود دارد، کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند و از موتورسیکلت های برقی و وسائل عمومی نظیر مترو و موتورسیکلت های برقی استفاده شود، نه موتورسیکلت های دو زمانه...

کارشناس هواشناسی علت کاهش بارش برف و باران تهران را نسبت به سال های اخیر ناشی از آلودگی هوا، افزایش آلاینده های جوی، ریزگردها و هوا ویزها اعلام کرد.

 

امین حسین نقشینه گفت: وقتی که پوشش ابری سامانه بارشی می خواهد از روی فضای جوی تهران گذر کند این ریزگردها و هوا ویزها داخل پوشش رطوبتی می روند و باعث می شوند که آن قطرک های ریز باران به هم بچسبند و قطره ایجاد و به شکل باران ببارد.

 

آلودگی شدید هوای تهران، در روز 29 دی 1393، همزمان با روز هوای پاک


وی ادامه داد: داخل هر قطره باران یک هسته ای وجود دارد که باعث به هم چسباندن قطرک ها، تجمع و از ابر خارج شدن آنها می شود. حال افزایش میزان این هواویزها باعث می شود آنقدر تعداد این ها زیاد شود که از داخل پوشش ابری خارج نشوند و از فضای تهران گذر کنند تا این که در ارتفاعات بر اثر تراکم، روی مناطق مرتفع تهران بارش رخ دهد.وی با اشاره به این که دلیل دیگر کاهش بارش های تهران به خاطرآلودگی هوا است در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و سازها هم در کاهش بارندگی ها موثر است اظهار کرد: بله؛ افزایش جمعیت وساخت وسازها هم در این امر تأثیرگذار است.

آلودگی شدید هوای تهران، در روز 29 دی 1393، همزمان با روز هوای پاکعلت وارونگی هوا چیست؟

نقشینه در پاسخ به سووال دیگر مبنی براینکه دلیل وارونگی هوا درتهران وکلانشهرها چیست خاطرنشان کرد: وارونگی هوا، یعنی هنگام ارتفاع گرفتن از سطح زمین به جای این که دما کاسته شود دما افزایش می یابد و در این صورت وارونگی دما نیز رخ داده است.

آلودگی شدید هوای تهران، در روز 29 دی 1393، همزمان با روز هوای پاک

وی افزود: وارونگی دما یعنی یک هوای گرم بالای هوای سرد قرار می گیرد و باعث می شود که هوا بلوکه شود یعنی هوای آلوده ای که در سطح زمین ایجاد شده، نتواند منتشر و سقوط کند و در واقع یک حالت گلخانه ای پیدا می کند.وی به مردم توصیه کرد: روزهایی که پایداری نسبی هوا وجود دارد کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند و از موتو سیکلت های برقی و وسایل عمومی نظیر مترو و موتور سیکلت های برقی استفاده شود نه موتورسیکلت های دو زمانه.

آلودگی شدید هوای تهران، در روز 29 دی 1393، همزمان با روز هوای پاکبه گفته نقشینه یک موتور سیکلت می تواند به اندازه 8 برابر یک خودرو آلودگی ایجاد کند که این ها باید هرچه زودتراز سطح شهرها حذف شوند.