ورود دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، به فرودگاه کابل، در سفر یک روزه به افغانستان/ 30 دی 1393، 20 ژانویه 2015

وزیر امور خارجه کشورمان، در دیدارهای جداگانه با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و رئیس شورای امنیت ملی این کشور، با آنان درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کرد...


وزیر امور خارجه کشورمان، در دیدارهای جداگانه با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و رئیس شورای امنیت ملی این کشور، با آنان درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کرد.

 دکتر ظریف، امروز، سه شنبه، برای سفری یک روزه و به منظور حمایت از روند وحدت سیاسی افغانستان، وارد این کشور شد و در فرودگاه کابل، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، از وی استقبال کرد.

 

ورود دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، به فرودگاه کابل، در سفر یک روزه به افغانستان/ 30 دی 1393، 20 ژانویه 2015

 

ظریف و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و رئیس شورای امنیت ملی این کشور، پس از دیدار و گفتگو در نشست مشترک خبری، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

دیدارهای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، با دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، در کابل


وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با ظاهر طنین، نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد.

 

دیدار ظریف، وزیر امور خارجه، با نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در کابل