آخرین عکس شهید جهاد مغنیه

صفحه منسوب به حزب الله، آخرین تصویر شهید جهاد عماد مغنیه، از فرماندهان جوان جبهه مقاومت را که دو روز پیش در حمله نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، منتشر کرد...+تصاویر

جهاد عماد مغنیه، برای لبنانی ها، حتی، طرفداران جریان حریری، که مخالف جدی حزب الله هستند نیز، عزیز و محترم بود و خبر شهادتش، برای لبنانی ها و علاقمندان به جبهه مقاومت اندوه بار بود.

این آقازاده رشید که باوجود چهره خندانش، حتی در سال های نوجوانی نیز، باعث امیدواری یا خوشنودی بی بی سی و رسانه های صهیونیستی نشد، هرگز از آوازه و نام پدرش سو استفاده نکرد و باشهادتش، نام پدری اش را پرآوازه تر کرد.

آخرین عکس شهید جهاد مغنیه

صفحه منسوب به حزب الله، آخرین عکس از جهاد مغنیه را منتشر کرد

 

شهید حزب الله

مادران شهدا

تشییع شهید مغنیه

گریه لبنانی ها

* اندوه وداع با عزیزدردانه یک ملت

 

خوشحالی از شهید شدن مغنیه

* خوشنودی دشمن از کشتن "پسر محبوب حاج قاسم"

 

شهدا حمله رژیم صهیونیستی

فرزند شهید مغنیه در کنار رهبر

فرزند شهید مغنیه در حضور رهبر انقلاب

* چشم برنداشتن از چهره رهبر

 

پیام هزار کلمه ای به رژیم صهیونیستی

* واکنش به پیام دوکلمه ای سیدحسن به رژیم صهیونیستی: همین یک عکس، هزار کلمه پیام در بر دارد."

پیام یک کلمه ای به اسرائیل

* یک پیام یک کلمه ای، در صفحه یک نوجوان لبنانی