شورای امنیت روسیه با اعلام اینکه عملیات روسیه در سوریه طبق یک نقشه نظامی دقیق صورت می گیرد، تاکید کرد که این کشور هیچگاه برای مسکو به "افغانستان دوم" تبدیل نخواهد شد.