هیلاری کلینتون
«هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه با پیروزی چشمگیر بر رقیب هم حزبی خود توانست یک گام به مقام ریاست جمهوری نزدیکتر شود.

به گزارش خبرگزاری بُرک به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، «هیلاری  کلینتون» نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در رقابتهای درون حزبی در جزایر ویرجین آمریکا توانست از رقیب هم حزبی خود- برنی ساندرز- پیشی بگیرد...

با احتساب این پیروزی، هیلاری کلینتون برای حضور به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تنها به رأی ۶۰ نماینده حزبی نیاز دارد.

در این رقابت درون حزبی در جزایر ویرجین آمریکا، هیلاری کلینتون توانست با کسب ۸۴.۲ درصد آراء بر «برنی ساندرز»- با ۱۲.۲ درصد آراء-  پیروز شود.

گفتنی است که جزایر ویرجین یکی از پنج منطقه آمریکاست که آراء تنها در دوره انتخابات مقدماتی به صندوقهای رأی انداخته می شود و  ساکنان این جزیره برای رأی دهی در انتخابات ماه نوامبر واجد شرایط نیستند.

لازم بذکر است که هیلاری کلینتون با اخذ رأی ۱۷۷۶ نماینده حزبی بر رقیب خود «برنی ساندرز»- با ۱۵۰۱ نماینده- پیشی گرفته است.