علیرغم گذشت دو روز از بستری بود علیرضا نجارپور استادی در c.c.u تا این لحظه ممنوع ملاقاتی وی ادامه دارد.