رحمانی فضلی
در پی صدور دستور رئیس جمهور؛ وزیر کشور سفر به استان لرستان را نیمه تمام گذاشت و عازم تهران شد.

به گزارش خبرگزاری بُرک ، عبدالرضا رحمانی فضلی که مطابق برنامه قبلی از صبح امروز برای بررسی روند پیشرفت اقتصاد مقاومتی به استان لرستان سفر کرده است، در پی صدور دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای رسیدگی به حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو ، سفر به استان لرستان را نیمه تمام گذاشت و عازم تهران شد.