اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,النازشاکردوست

النازشاکردوست این عکس را در اینستاگرام منتشر کرد و زیر آن نوشت...

هرگز نمیتوانی از اقیانوس عبور کنی مگر اینکه شهامت از دست دادن چشم انداز ساحل را داشته باشی...