• درخصوص تصدی وزارت علوم با من صحبتی نشده است

    رئیس دانشگاه علامه:

    رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تاکنون با من درخصوص تصدی وزارت علوم صحبتی نشده است.

حسین سلیمی
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تاکنون با من درخصوص تصدی وزارت علوم صحبتی نشده است.

حسین سلیمی گفت: تاکنون از سوی مقامات رسمی درخصوص تصدی وزارت علوم با من صحبت  نشده است.

وی افزود: افرادی شایعه ای را مطرح می کنند و برخی نیز براساس آن صحبت هایی می کنند.

به گزارش خبرگزرای مهر، باتوجه به اینکه وزارت علوم با حکم سرپرستی اداره می شود، طی روزهای گذشته اسامی افرادی مانند حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت، الهام امین زاده و سید جلال دهقانی فیروز آبادی برای تصدی وزارت علوم از سوی برخی رسانه ها مطرح شده است.