طومار اعتراضی دانشجویان تحویل دفتر سازمان ملل در تهران شد

پس از پایان تجمع اعتراضی درباره حوادث میانمار؛

دانشجویان شرکت کننده در تجمع اعتراضی علیه فجایع رخ داده در میانمار، ضمن محکوم کردن جنایت رخ داده در میانمار طومار اعتراضی خود را تحویل دفتر سازمان ملل دادند.

طومار
دانشجویان شرکت کننده در تجمع اعتراضی علیه فجایع رخ داده در میانمار، ضمن محکوم کردن جنایت رخ داده در میانمار طومار اعتراضی خود را تحویل دفتر سازمان ملل دادند.

به گزارش بُرک، دانشجویان شرکت کننده در تجمع اعتراضی خود مقابل دفتر سازمان ملل در تهران پس از پایان تجمع با امضای طوماری و تحویل آن به دفتر سازمان ملل در تهران ضمن محکوم کردن جنایات رخ داده در میانمار خواستار ورود جدی این سازمان در پیگیری کشتار مسلمانان این کشور شدند.

این دانشجویان طومار خود را پس از پایان تجمع خود تحویل یکی از مسئولان دفتر سازمان ملل در تهران دادند.