مدیر کل اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: بسیاری از داروهای تولید داخل در بین 10 کشور اول و یا حتی دوم و یا سوم دنیا قرار دارند.

دکتر مهدی پیرصالحی اظهار داشت: با توجه به تحریم های بین المللی که متاسفانه علیه کشورمان اعمال شد از لحاظ تامین مواد اولیه و یا داروهای ساخته شده دچار مشکلات و معضلاتی شدیم كه بیشتر این تحریم و مشكلات از سوی بانكها به منظور تامین دارو اعمال می شد.

وی گفت: خوشبختانه شرکت های داخلی با پیشرفت هایی که داشتند توانستند این تحریم ها را برطرف و داروها را تامین کنند و این باعث شد در برخی از داروهای تولید با فناوری بالاhi-tech)  ) که وابسته به کشورهای دیگر بودند شرکت های ما تلاش کردند  و موفق شدند بسیاری از داروها را در داخل کشور تولید کنند.

پیرصالحی در ادامه اظهار داشت: در زمینه داروهای تولید با فناوری بالا (hi-tech) حدود 40 داروی ثبت شده وجود دارد و امسال نیز 16 دارو در این فهرست قرار گرفته كه بسیاری از این داروها در بین 10 کشور اول و یا حتی دوم و یا سوم دنیا قرار دارد.

وی ادامه داد: داروی فاکتور 7 (ریکامویلند) از سال گذشته به تولیدات داخلی  اضافه شد و تولید داروی فاکتور 8 نیز امسال در داخل کشور انجام شده كه توزیع آن به صورت محدود شروع شده و از سال آینده امیدواریم جایگزین داروی وارداتی شود.

مدیر کل اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در ادامه خاطر نشان کرد: داروهای غیر از (hi-tech) نیز که مورد مصرف بودند سال گذشته حدود 5 داروی آنکولوژی یا ضد سرطان جدید وارد چرخه تولید کشور شد و امسال نیز در زمینه واکسن ها سرمایه گذاری خوبی شده است.

پیرصالحی گفت: داروهای تولید داخل 95 درصد است كه نیاز بازار را تامین می کند و حدود 5 درصد داروهای وارداتی هستند كه عمدتا این داروهای گران قیمت محسوب می شوند.

وی افزود: خوشبختانه هدف گذاری شرکت های تولید داخلی، تولید 5 درصد داروهای وارداتی است که توفیقاتی خوبی هم در این زمینه داشته اند.