برنامه موشکی کره شمالی
مقامات نظامی کره جنوبی می گویند نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کره شمالی آماده انجام آزمایش های موشکی بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری بُرک به نقل از بی بی سی، کره جنوبی از وجود نشانه هایی مبنی بر مهیا شدن همسایه شمالی برای انجام  آزمایش های موشکی بیشتر که احتمالا از نوع قاره پیما خواهند بود، خبر داد...