چرا مذاکره تنها راه حل آمریکا برای موضوع کره شمالی است؟

گزارش تحلیلی؛

در حالی که بحران در شبه جزیره کره این روزها بسیار حساس و به مرحله خطرناکی رسیده است، اما همچنان راه‌حل‌ها برای حل این بحران محدود و متمرکز بر رویکردهای دیپلماتیک است.