روحانی

دقایقی پیش؛

رییس جمهور کشورمان شهر آستانه قزاقستان را به مقصد تهران ترک کرد.