قاچاق
بوشهر - ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: با هوشیاری کارکنان این گمرک و بهره‌گیری از سامانه امور گمرکی  یک کانتینر حاوی محموله قاچاق پیچ و مهره در گمرک بوشهر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری بُرک به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، بهنام نوروزی اظهار داشت: در اظهارنامه این محموله مکشوفی ۱۱ پالت رولر برای غلطک قید شده بود که پس از بررسی‌های فنی توسط ماموران گمرک و بازدید کالا مشخص شد کالای درون کانتینر مغایر با کالای اظهاری بوده و از نوع پیچ و مهره است...