مجرمان - سارقان - دستگیری - متهمان
طرح سراسری دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمین محلات از دیروز عصر در سطح پایتخت انجام شد و ماموران پلیس امنیت موفق به دستگیری بیش از ۲۰۰ تن از اراذل و اوباش سطح یک و دو شدند.

به گزارش خبرنگار بُرک طرح سراسری امنیت با هدف پایداری امنیت در سطح محلات پایتخت و پاکسازی محل های پرخطر  قهوه خانه ها و پاتوق های اراذل و اوباش سطح یک به اجرا در آمد...