• تندبادهای آمریکایی نتیجه پروژه دستکاری آب و هوا

    دانشمند آمریکایی ژاپنی خبر داد؛

    یک دانشمند آمریکایی ژاپنی معتقد است تندبادهای اخیر آمریکا در نتیجه برنامه‌های تغییرات آب وهوایی دولت موسوم به «هارپ» هستند.