• شیراز - کراپ‌شدهامروز ۱۲:۳۷

    معاون فرماندار شیراز:

    شیراز _ معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز گفت: نامه استعفای رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تا این لحظه به فرمانداری نرسیده است.