• خلبان ناشی یک کامیون نخاله وارد باند اصلی فرودگاه امام(ره) کرد

    در گفتگو اعلام شد؛

    یک مقام مسئول گفت: خلبان ناشی بوئینگ ۷۴۷ متعلق به یکی از خطوط هوایی ترکیه که در اجاره شرکت هوایپمایی هما است، صبح امروز موجب انسداد باند اصلی فرودگاه امام (ره) شد.