• ۳ نفر در کلیسایی در «بیرمنگام» با چاقو مورد حمله قرار گرفتند

    رسانه های انگلیس از حمله با سلاح سرد به سه نفر در کلیسایی در شهر «بیرمنگام» انگلیس خبر می دهند.