• «آمانو» فردا پایبندی ایران به برجام را به شورای حکام گزارش می‌دهد

    مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا پایبندی ایران به «برجام» را به شورای حکام گزارش خواهد داد.