روزنامه عربی
میر مسئول روزنامه الوفاق از هک شدن سایت الوفاق آنلاین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بُرک ، «مصیب نعیمی» مدیرمسئول روزنامه الوفاق گفت: سایت الوفاق آنلاین امروز شنبه مورد حمله قرار گرفت و هک شد...