• شاهزاده‌ سعودی که اخیرا به تل‌آویو رفت «محمد بن سلمان» بود

    خبرنگاران صهیونیست اعلام کردند؛

    در حالی که گزارش های رسانه های صهیونیستی از سفر یک شاهزاده سعودی به سرزمین های اشغالی حکایت داشت حالا چندین خبرنگار صهیونیست تایید کرده اند آن شاهزاده مذکور محمد بن سلمان بوده است.