بحرین به وعده های حقوق بشری خود عمل نکرده است

عفو بین الملل:

سازمان عفو بین الملل رژیم بحرین را به عمل نکردن به وعده های خود در زمینه حقوق بشر متهم کرد.