• سینما دنای یاسوج

    سینما «دنا» به خاطره‌ها پیوست

    شهر یاسوج با جمعیت بیش از ۱۵۰هزار نفر پس از یک دهه از داشتن سینما بی‌بهره بوده و این در حالی است که بیشترین جمعیت جوان را در بین شهرهای کشور دارد.