• مایکل فالون: خطر جنگ با کره شمالی بی نهایت بزرگ است

    وزیر دفاع انگلستان می گوید خطر درگیری نظامی با کره شمالی بی نهایت بزرگ است و باید به هر قیمتی مانع از وقوع آن شد.