کدام زندانیان می‌توانند در شب‌های قدر مرخصی بروند؟/مرخصی‌هایی که به آزادی ختم می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بُرک هرساله و با نزدیک شدن به روزهای خاص سال به مانند تعطیلات نوروز و شبهای قدر رئیس قوه قضاییه با اختیاراتی که در دست دارد وبا هدف دست یافتن به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و برای رسیدن به اهداف قوه قضاییه در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و  برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها اقدام به صدور بخشنامه مرخصی برای زندانیان می کند و زندانیانی که دارای شرایط لازم باشند می توانند با استفاده از آن زمینه و فرصت حضور در جمع خانواده خود را پیدا کنند ...