• جنگنده‌های عربستان بالگرد حامل شاهزاده سعودی را سرنگون کردند

    رسانه های صهیونیستی اعلام کردند؛

    رسانه های صهیونیستی اعلام کردند: «منصور بن مقرن بن عبدالعزیز» شاهزاده سعودی قصد فرار از عربستان را داشت که جنگنده های این کشور بالگرد حامل وی را هدف قرار داده و سرنگون کردند.