اعلام حضور حدود ۶۰۰ رسانه برای شرکت درنمایشگاه بیست و سوم مطبوعات

با پایان مهلت تمدیدشده ثبت‌نام صورت گرفت؛

در پایان مهلت تمدید شده، حدود ۶۰۰ رسانه در قالب ۵۴۰ درخواست با مراجعه به سایت نمایشگاه مطبوعات، ثبت نام و حدود ۱۳ هزار متر مربع از فضای مصلی را رزرو کردند.