زابل- جانشین انتظامی شهرستان زابل از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در برخورد با هنجارشکنان و قانون گریزان و دستگیری ۱۳ سارق و کشف ۲۳ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

خبرگزاری بُرک سرهنگ منصورقزاقی در گفت و گو با مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان زابل در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با سرقت موفق به دستگیری ۱۳ سارق و کشف ۲۳۳ فقره سرقت شدند...