کرملین: پوتین دعوتنامه‌ای دریافت نکرده است

برای شرکت در نشست اصلاح ساختار سازمان ملل؛

مشاور رئیس‌ جمهور روسیه گفت که «پوتین» هیچ دعوتنامه‌ ای از سوی رئیس‌ جمهور آمریکا برای شرکت در نشست اصلاح ساختار سازمان ملل دریافت نکرده است.