• استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود

    با حکم رحمانی فضلی؛

    استاندار آذربایجان شرقی به زودی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی معاون سیاسی وزارت کشور می شود.