• پرچم ایران و پاکستان

    در تهران؛

    وزیر امور خارجه پاکستان با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.