زلزله
بوشهر - ساعتی پیش زمین لرزه ای تنگ ارم استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش بُرک، زلزله ای به بزرگی ۴ و هفت دهم در مقیاس امواج درونی زمین ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه منطقه تنگ ارم استان بوشهر را لرزاند. به گفته مردم منطقه تنگ ارم این زمین لرزه خسارت مالی و جانی نداشته است.