• همکاری۱۱ دستگاه در جمع آوری کودکان کار/ ۷۰ درصد اتباع خارجی هستند

    معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران اعلام کرد:

    معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از همکاری۱۱ دستگاه در جمع آوری کودکان کار و خیابان گفت: ۵ مرکز در تهران برای نگهداری و قرنطینه این کودکان آماده شده است.