• اون: توان هسته‌ای بازدارنده کره‌شمالی باید افزایش یابد

    در دیدار با دانشمندان آزمایش هیدروژنی اخیر؛

    رهبر کره شمالی در مراسمی با حضور دانشمندانی که در آزمایش هیدروژنی اخیر مشارکت داشته اند خواستار تلاش بیشتر در راستای توسعه توان هسته ای بازدارنده این کشور شد.