• کره شمالی

    یک منبع در وزارت امور خارجه روسیه از توقیف یک قایق روس توسط گارد ساحلی کره شمالی خبر داد.