«دره عشق» سرزمین عجایب گردشگری/ «کارون» اینجا عشق‌بازی می‌کند

تعطیلات آخر هفته کجا برویم

«دره عشق» سرزمین بکر و دست‌نخورده‌ای در قلب زاگرس است که زیباترین جاذبه‌های گردشگری را در دل خود جای‌داده است